เบื้องหลัง : Smith and His Cha


Foodststylist : FAY 

#foodstylist #foodstyling #propstylist #food #stylist #Bangkok#freelance #professional#Thaifoodstylist #freelancer#foodphotography #thaiphotographer #foodstylish #foodstylingsg #Singaporfoodstylist #foodstylistฟรีแลนส์ #foodstylistฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตลิสท์ #ฟรีแลนซ์ #หาฟู้ดสไตลิสต์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนส์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตล์ลิสต์ #รับถ่ายภาพอาหาร #ช่างภาพอาหาร #โฆษณาอาหาร #รับจัดอาหาร #ฟู้ดสไตลิสท์ในเมืองไทย #อาชีพฟู้ดสไตลิสท์ #ถ่ายภาพอาหาร

 

เบื้องหลัง : 7-11 Thailand


Foodstylist : FAY 

#foodstylist #foodstyling #propstylist #food#freelance #professional #Thaifoodstylist #freelancer#foodphotography #thaiphotographer #foodstylish #foodstylingsg#Singaporfoodstylist #foodstylistฟรีแลนส์ #foodstylistฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตลิสท์ #ฟรีแลนซ์ #หาฟู้ดสไตลิสต์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนส์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตล์ลิสต์ #รับถ่ายภาพอาหาร #ช่างภาพอาหาร #โฆษณาอาหาร #รับจัดอาหาร#ฟู้ดสไตลิสท์ในเมืองไทย #อาชีพฟู้ดสไตลิสท์ #ถ่ายภาพอาหาร

เบื้องหลัง : CAFE EIFFEL


Foodstylist : FAY #fayfoodstylist  #favflavour

#foodstylist #foodstyling #propstylist #food#freelance #professional #Thaifoodstylist #freelancer#foodphotography #thaiphotographer #foodstylish #foodstylingsg#Singaporfoodstylist #foodstylistฟรีแลนส์ #foodstylistฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตลิสท์ #ฟรีแลนซ์ #หาฟู้ดสไตลิสต์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนส์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตล์ลิสต์ #รับถ่ายภาพอาหาร #ช่างภาพอาหาร #โฆษณาอาหาร #รับจัดอาหาร#ฟู้ดสไตลิสท์ในเมืองไทย #อาชีพฟู้ดสไตลิสท์ #ถ่ายภาพอาหาร

เบื้องหลัง : Diner en Blanc Bangkok – Picnic Basket


Foodstylist : FAY #fayfoodstylist  #favflavour

#foodstylist #foodstyling #propstylist #food#freelance #professional #Thaifoodstylist #freelancer#foodphotography #thaiphotographer #foodstylish #foodstylingsg#Singaporfoodstylist #foodstylistฟรีแลนส์ #foodstylistฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตลิสท์ #ฟรีแลนซ์ #หาฟู้ดสไตลิสต์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนส์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตล์ลิสต์ #รับถ่ายภาพอาหาร #ช่างภาพอาหาร #โฆษณาอาหาร #รับจัดอาหาร#ฟู้ดสไตลิสท์ในเมืองไทย #อาชีพฟู้ดสไตลิสท์ #ถ่ายภาพอาหาร

เบื้องหลัง : Pedigree Food เพจ Jay The Rabbit


Foodstylist : FAY #fayfoodstylist  #favflavour

#foodstylist #foodstyling #propstylist #food#freelance #professional #Thaifoodstylist #freelancer#foodphotography #thaiphotographer #foodstylish #foodstylingsg#Singaporfoodstylist #foodstylistฟรีแลนส์ #foodstylistฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตลิสท์ #ฟรีแลนซ์ #หาฟู้ดสไตลิสต์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนส์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตล์ลิสต์ #รับถ่ายภาพอาหาร #ช่างภาพอาหาร #โฆษณาอาหาร #รับจัดอาหาร#ฟู้ดสไตลิสท์ในเมืองไทย #อาชีพฟู้ดสไตลิสท์ #ถ่ายภาพอาหาร

เบื้องหลัง : ChaiBao & Patisserie88


Foodstylist : FAY 

#foodstylist #foodstyling #propstylist #food#freelance #professional #Thaifoodstylist #freelancer#foodphotography #thaiphotographer #foodstylish #foodstylingsg#Singaporfoodstylist #foodstylistฟรีแลนส์ #foodstylistฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตลิสท์ #ฟรีแลนซ์ #หาฟู้ดสไตลิสต์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนส์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตล์ลิสต์ #รับถ่ายภาพอาหาร #ช่างภาพอาหาร #โฆษณาอาหาร #รับจัดอาหาร#ฟู้ดสไตลิสท์ในเมืองไทย #อาชีพฟู้ดสไตลิสท์ #ถ่ายภาพอาหาร

เบื้องหลัง : The Pizza Company เมนูใหม่


Foodstylist : FAY #fayfoodstylist

#foodstylist #foodstyling #propstylist #food#freelance #professional #Thaifoodstylist #freelancer#foodphotography #thaiphotographer #foodstylish #foodstylingsg#Singaporfoodstylist #foodstylistฟรีแลนส์ #foodstylistฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตลิสท์ #ฟรีแลนซ์ #หาฟู้ดสไตลิสต์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนส์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตล์ลิสต์ #รับถ่ายภาพอาหาร #ช่างภาพอาหาร #โฆษณาอาหาร #รับจัดอาหาร#ฟู้ดสไตลิสท์ในเมืองไทย #อาชีพฟู้ดสไตลิสท์ #ถ่ายภาพอาหาร

เบื้องหลัง : Nara Thai Cuisine


Foodstylist : FAY FAVFlavour  #fayfoodstylist #favflavour
———————–
#foodstylist #foodstyling #propstylist #food #stylist #Bangkok#freelance #professional #Thaifoodstylist #freelancer #foodphotography#thaiphotographer #BKK #foodstylingsg #ฟู้ดสไตลิสท์ #ฟรีแลนซ์ #หาฟู้ดสไตลิสต์ #จ้างฟู้ดสไตลิสต์ #ฟู้ดสไตล์ลิสต์ #รับถ่ายภาพอาหาร #ช่างภาพอาหาร #เมนูอาหาร #โฆษณาอาหาร #รับจัดอาหาร #จัดจาน #ถ่ายภาพ#ฟู้ดสไตลิสท์ในเมืองไทย #อาชีพฟู้ดสไตลิสท์ #ถ่ายภาพอาหาร

เบื้องหลัง : Juice Service


Foodstylist : FAY #fayfoodstylist  #favflavour

#foodstylist #foodstyling #propstylist #food#freelance #professional #Thaifoodstylist #freelancer#foodphotography #thaiphotographer #foodstylish #foodstylingsg#Singaporfoodstylist #foodstylistฟรีแลนส์ #foodstylistฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตลิสท์ #ฟรีแลนซ์ #หาฟู้ดสไตลิสต์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนส์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตล์ลิสต์ #รับถ่ายภาพอาหาร #ช่างภาพอาหาร #โฆษณาอาหาร #รับจัดอาหาร#ฟู้ดสไตลิสท์ในเมืองไทย #อาชีพฟู้ดสไตลิสท์ #ถ่ายภาพอาหาร

เบื้องหลัง : Taste of Thai Dessert ให้กับเซ็นทรัลกรุ๊ป


Foodstylist : FAY #fayfoodstylist  #favflavour

#foodstylist #foodstyling #propstylist #food#freelance #professional #Thaifoodstylist #freelancer#foodphotography #thaiphotographer #foodstylish #foodstylingsg#Singaporfoodstylist #foodstylistฟรีแลนส์ #foodstylistฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตลิสท์ #ฟรีแลนซ์ #หาฟู้ดสไตลิสต์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนส์ #ฟู้ดสไตลิสต์ฟรีแลนซ์ #ฟู้ดสไตล์ลิสต์ #รับถ่ายภาพอาหาร #ช่างภาพอาหาร #โฆษณาอาหาร #รับจัดอาหาร#ฟู้ดสไตลิสท์ในเมืองไทย #อาชีพฟู้ดสไตลิสท์ #ถ่ายภาพอาหาร